EL CLUB

Tot a 15 min del centre de Barcelona

TOT EL CAMP DISPOSA D’IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL PER JUGAR O PRACTICAR DE NIT

CAFETERIA & RESTAURANT

MENÚ AMB VISTES

Relaxis i gaudeixi de la nostra gastronomia, o bé a la terrassa climatitzada o bé a la terrassa exterior.

Si ho desitja, en els nostres salons trobarà un ambient acollidor i privat.

ESPECIAL GRUPS

Disposem de diferents menús per complementar celebracions, grups de feina o ocasions especials.

Can Cuyàs Club li ofereix l’oportunitat de gaudir d’un magnífic entorn. Sol·liciti
informació pels esmorzars, menú diari i festius.

SALA DE REUNIONS I ESDEVENIMENTS

ESDEVENIMENT, REUNIONS, SESSIONS DE FORMACIÓ I CONFERÈNCIES

Disposem de dos espais totalment equipats amb mitjans audiovisuals per desenvolupar jornades de feina en equip de manera còmoda i eficaç.

També per la seva ubicació, les sales garanteixen una total confidencialitat.

VOL CELEBRAR UN ESDEVENIMENT ESPECIAL?

Disposem de dos espais, totalment equipats amb mitjans audiovisuals, per a desenvolupar jornades de treball en equip de manera còmoda i eficaç.

També per la seva ubicació, les sales garanteixen una total confidencialitat.

NOVA ZONA MULTIDISCIPLINAR

Un espai al aire lliure que es pot adaptar a qualsevol necessitat.

Podrà muntar carpes, fer-la servir com a zona de jocs o podrà formar equips de feina (teambuilding).

PRO SHOP

PRO SHOP

Trobarà tota l’oferta en material: boles, roba i tot el necessari per jugar al golf, de les millors marques.

Realitzem periòdicament DEMOS I FITTINGS DE PALS.

REGLES D’ETIQUETA

MANTENIR EL CAMP ES RESPONSABILITAT DE TOTS, TAMBÉ TEVA

1. Normes Generals
 • Tot jugador que utilitzi les instal·lacions esportives de Can Cuyàs, haurà de conèixer i aplicar obligatòriament les Regles de Golf o Pàdel, les normes de la RFEG i de la FCG i les regles d’etiqueta. No es considerarà circumstància atenuant, el desconeixement de les mateixes.
 • Els jugadors hauran d’atendre i respectar les indicacions que rebin dels empleats del Club amb la missió de fer complir les normes de Direcció.

2. Manteniment i cura del camp i les instal·lacions

Tot jugador haurà de:

 • Reposar costelles al carrer i en els tees.
 • Rastellar els búnquers i col·locar posteriorment el rasclet al seu lloc..
 • Arreglar els impactes de les boles (piques) al green.
 • Marcar les boles en green amb un marcador adequat i evitar esquinçar-lo amb objectes punxants.
 • No deformar el forat al treure o posar la bandera
 • Evitar realitzar swings d’assaig fent costelles en tees i carrers.
3. Normes de circulació de cotxes i carrets
 • Els jugadors hauran de seguir les indicacions del Club per la circulació pel camp i respectar i seguir les senyalitzacions amb cordes o cartells indicadors.
 • Només podran anar dos jugadors en els cotxes de golf.
 • No podran conduir els menors de 16 anys
 • La Direcció del Club, podrà prohibir la circulació de cotxes degut a les condicions
  meteorològiques.
4. Codi de vestimenta

5. Camp de pràctiques i zona d’ aproach
 • Els jugadors hauran d’atendre les indicacions del personal encarregat del camp de practiques, amb la finalitat d’aprofitar convenientment les instal·lacions i evitar riscos innecessaris.
 • Les boles de practiques s’hauran de jugar sempre dintre de l’àrea delimitada a l’efecte i en direcció a les banderes o senyals de distàncies.
 • Es respectarà l’horari d’apertura i tancament establert pel Club.
 • Dintre de la zona d’aproach, tindrà prioritat la pràctica de l’aproach respecte al putt.
 • En les zones d’aproach i putt està prohibit jugar amb boles de practiques.
6. Reservat el dret d’admissió

Queda reservado el derecho de admisión

1. Normas Generales
 • Todo jugador que utilice las instalaciones deportivas de Can Cuyàs deberá conocer y aplicar obligatoriamente las Reglas de Golf o Padel, las normas de la RFEG o de la FCG y las reglas de etiqueta. El desconocimiento de las mismas no significa atenuante alguno.
 • Los jugadores deberán atender y respetar las indicaciones que recibande los e,mpleados del Club con las misión de hacer cumplir las normas de Dirección.
2. Mantenimiento y cuidado del campo e instalaciones.

Todo jugador deberá:

 • Reponer las chuletas eb calle y en los tees.
 • Rastrillar los bunkers y colocar posteriormente los rastrillos en su sitio.
 • Arreglar los impactos de la bola (pique) en el green.
 • Marcar la bola en green con marcador adecuado y evitar rasgar con tees u objetos punzantes
 • No deformar el hoyo al quitar o poner la bandera
 • Evitar reaslizar swings de ensayo arrancando “chuletas” en tees y calles.
3. Normas de circulación de coches y carritos.
 • Los jugadores deberán seguir las indicaciones del Club para la circulación por el campo y respetar y seguir las indicaciones o señalizaciones con cuerdas o carteles indicadores.
 • Los coches deberán estar ocupados máximo por 2 personas.
 • No podrán conducir los menores de 16 años
 • La Dirección del Club, podrá prohibir la circulación de coches debido a condiciones meteorólógicas.
4. Indumentaria

5. Campo de practicas y zona de aproach
 • Los jugadores deberán atender a las indicaciones del personal encargado del campo practica, con el fin de aprovechar mejor las instalaciones y evitar riesgos innecesarios.
 • Las bolas de practicas se deberán jugar siempre desde dentro del área delimitada al efecto y en dirección a las banderas o señales de distancia.
 • Se respetará el horario aperturá y cierre establecido por el Club.
 • Dentro la zona de aproach tendrá prioridad la practica del aproach respecto al putt
 • En las zonas de aproach esta prohibido jugar con bolas de practicas
6. Queda reservado el derecho de admisión
Queda reservado el derecho de admisión