Política de Privacitat

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Ca Cuyàs Golf Club, informa que és titular del lloc web www.cancuyasclub.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, Ca Cuyàs Golf Club informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és Ca Cuyàs Golf Club, amb NIF G64376999 i domicili social en c/ Granollers, 61 – 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT, Barcelona. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’associació és: info@cancuyasgolf.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de Ca Cuyàs Golf Club confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de Ca Cuyàs Golf Club, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de Ca Cuyàs Golf Club proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per Ca Cuyàs Golf Club per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Ca Cuyàs Golf Club contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Ca Cuyàs Golf Club no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
Ca Cuyàs Golf Club declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualssevol danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Ca Cuyàs Golf Club no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

Ca Cuyàs Golf Club es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

Segons el que es disposa en l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Ca Cuyàs Golf Club informa que les cookies utilitzades en nostra website són pròpies i persistents amb finalitat de personalització i d’anàlisi.
Així mateix, Ca Cuyàs Golf Club informa l’usuari que té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur.
A continuació li proporcionem els enllaços de diversos navegadors, a través dels quals podrà realitzar aquesta configuració:
Firefox des d’aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome des d’aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?*hl=és&answer=95647
Explorer des d’aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=*ie-10
Safari des d’aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera des d’aquí: http://help.opera.com/windows/11.50/es-es/cookies.html

PROTECCIÓ DE DADES

El titular d’aquesta pàgina Web és Ca Cuyàs Golf Club, amb domicili social en c/ Granollers, 61 – 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT, Barcelona, amb NIF G64376999.
Les dades de caràcter personal proporcionats per l’usuari a través de la pàgina Web i mitjançant formulari o e-mail, són confidencials i formessin part dels fitxers titularitat de l’entitat Ca Cuyàs Golf Club a fi de donar resposta a les sol·licituds d’informació de les quals hagi manifestat el seu interès.
Les dades introduïdes en els formularis per l’usuari es pressuposen veraços, exactes, complets i actuals. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte ocasionat a tercers per introducció, mitjançant el formulari, de dades falses, inexactes, incomplets i no actualitzats.
El responsable del fitxer es compromet a complir amb el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal continguts en els seus fitxers i derivats de la present pàgina Web. Així mateix, es reconeix al titular de les dades l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar-los mitjançant correu electrònic a Ca Cuyàs Golf info@cancuyasgolf.com o mitjançant escrit a l’adreça: c/ Granollers, 61 – 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT, Barcelona, aportant còpia del DNI segons el que es preveu en la Instrucció del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) – Reglament (UE 2016/679).
Ca Cuyàs Golf Club es reserva el dret de modificar la seva política de confidencialitat i protecció de dades en qualsevol moment sobre la base de la normativa present i futura d’aplicació.
L’usuari autoritza Ca Cuyàs Golf Club per a l’obtenció o captura de dades relatives a la connexió i, eventualment, a la utilització de fitxes de verificació o registres en el disc de l’usuari o “cookies”, únicament a aquest efecte de funcionament, seguretat i estadístiques, dades que en un eventual tractament de la informació seran dissociats de les seves dades de caràcter personal, registrats a nom de Ca Cuyàs Golf Club, d’acord i en compliment de la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.
En qualsevol moment, pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat comunicant-lo mitjançant correu electrònic: info@cancuyasgolf.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge del seu lloc web pertanyen, per si o com a cessionària, a Ca Cuyàs Golf Club. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts del seu lloc web sense el consentiment exprés de Ca Cuyàs Golf Club.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Ca Cuyàs Golf Club es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. Ca Cuyàs Golf Club té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.