Nota Legal

Protecció de Dades de Caràcter personal

L’usuari reconeix i accepta que els continguts d’aquesta pàgina es presenten solament a efectes informatius

La informació i consultes rebudes per Ca Cuyàs a través de la present pàgina Web serà tractada conforme a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), garantint en tot moment la màxima confidencialitat i seguretat de les dades personals.

Deure d’informació

Segons el que es disposa en la citada normativa l’informem que les dades personals que pugui facilitar a través dels diferents formularis continguts en la pàgina Web són incorporats en fitxers titularitat de Ca Cuyàs amb la finalitat de desenvolupar i atendre adequadament les seves sol·licituds.

Enviament d’informació

Ca Cuyàs podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per a mantenir-los informats sobre els serveis de l’empresa així com per a realitzar enviaments de butlletins electrònics o qualsevol altre tipus de comunicació que pugui ser del seu interès. Així mateix l’informem que Ca Cuyàs posa a la seva disposició un mitjà senzill i gratuït per a donar-se de baixa en cada comunicació que rebi.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L’usuari pot en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la Llei enviant un correu electrònic a la següent adreça:

info@cancuyasgolf.com

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custòdia de dades

Ca Cuyàs declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.